Join us

ติดต่อเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
คุณณิชชา
บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด – สำนักงานใหญ่
1/348 ซ.อ่อนนุช 59/1 ถ.สุขุมวิท 77
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : (02) 721-6521-9 ต่อ 401
Fax : (02) 721-6523 (Auto)

ติดต่อเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
คุณเมย์ริน
บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด – โรงงาน
8 หมู่ 9 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
Tel : (033) 047-172 ต่อ 205
Fax : (033) 047-173

E-mail : hr@munkongsteel.com

เจ้าหน้าที่ IT (สัญญาจ้าง 1 ปี) 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
เงินเดือนตามตกลง

รายละเอียดงาน

 1. สามารถใช้งานระบบงานคอมพิวเตอร์ Hardware และ Software ต่างๆ
 2. สามารถจัดการฐานข้อมูล SQL Server หรือฐานข้อมูลอื่นๆ
 3. มีความรู้ในด้านระบบ Network และสมารถแก้ปัญหาการใช้งานได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง
 2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป จบสาขาสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี
 4. มีประสบการณ์ในการเขียนรายงาน Crystal Report กับ SQL Server ได้จะพิจารณาพิเศษ
 5. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

นักศึกษาฝึกงาน (ธุรการทั่วไป) 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง

ระดับปวส-ปริญญาตรี

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

Sale Executive สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ เขตประเวศ 1 อัตรา และ เขตบางแค 4 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรี สาขาการขาย,การตลาด,หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ในธุรกิจก่อสร้าง งานแผ่นหลังคา Metal sheet / ผนังสำเร็จรูป / SILO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม

มีความสามารถในการต่อรอง เพื่อให้แผนงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

มีไหวพริบ, สามารถเข้าใจงานได้รวดเร็ว, ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

มีใบอนุญาตขับรถยนต์ / สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Specifier Market Engineer 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี / วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ก่อสร้าง,โยธา,สถาปัตย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีความกระตือรือล้น สนใจในงานขาย หรือ งานการตลาด ในผลิตภัณฑ์เหล็ก กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปีที่ติดต่อกับวิศวกรหรือผู้ออกแบบเกี่ยวกับด้านโครงการ หรือ งานโครงสร้างอาคาร

สามารถใช้โปรแกรม Autocad โปรแกรม ออกแบบ และ คำนวนงานหลังคาและโครงสร้าง

มีบุคลิกภาพที่ดี มีไหวพริบ, สามารถเข้าใจงานได้รวดเร็ว, ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

มีใบอนุญาตขับรถยนต์ / สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ (กรณีที่จำเป็น)

โฟร์แมน 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชายอายุ 25-30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปวส.หรือปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง โยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งประตูห้องเย็นอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

มีทักษะ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

สามารถใช้โปรแกรม Autocad , อ่านแบบ/ถอดแบบ(Drawing) ได้เป็นอย่างดี

สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

มีความขยัน ความซื่อสัตย์กระตือรือร้น มุ่งมั่น และทัศนคติที่ดีในการทำงาน

รักงานภาคสนาม ออกต่างจังหวัดได้ ประจำโครงการได้

มีใบอนุญาตขับรถยนต์ / สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 1. ทำหน้าที่ให้บริการหลังการขาย ประสานงาน วางแผนงาน Service ลูกค้า
 2. วิเคราะห์ และเสนอแนวทาง พร้อมทำแผนการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 3. จัดทีม Service เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 4. ส่งมอบงานหลังแก้ไขเสร็จ
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. จบปริญญาตรี สาขา เครื่องกล,โยธา ที่เกี่ยวข้อง
 3. หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officeได้เป็นอย่างดี
 5. มีความขยัน ความซื่อสัตย์กระตือร้อร้น มุ่งมั่น และทัศนคติที่ดีในการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 1. ปฏิบัติงานตามแผน PM ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและบันทึกข้อมูล
 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมเร่งด่วน และตรวจเช็คหาสาเหตุ ดำเนินการซ่อม และส่งมอบงานที่ซ่อม
 3. ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับงาน เช่น ตลับเมตร เวอร์เนียดิจิตอล เป็นต้น
 4. จัดทำรายงานการใช้ ขอเบิก สั่งซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จะใช้ในงานปฏิบัติงาน
 5. ทำความสะอาดพื้นที่ เครื่องมือ เครื่องจักร หลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 1. รวบรวมข้อมูลกลุ่มลูกค้า
 2. รวบรวมข้อมูลการติดต่อลูกค้า
 3. วิเคราะห์ข้อมูลการขายเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทางกลยุทธ์แต่ละไตรมาส
 4. จัดทำรายงานยอดขาย ตามกลุ่มลูกค้า
 5. จัดทำรายงานยอดขาย ตามผลิตภัณฑ์
 6. จัดทำรายงานยอดขายในฝ่ายขาย (Sale แต่ละคน)
 7. รวบรวมข้อมูลยอดขายสินค้าและนำมาวิเคราะห์งานขาย
 8. จัดทำรายการเบิกของที่ใช้ในฝ่ายขาย
 9. จัดทำข้อมูลในระบบ SAP
 10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านธุรการฝ่ายขาย 1-5 ปี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word/Excel ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความขยัน ซื่อสัตย์กระตือรือร้น มุ่งมั่น
 6. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน กล้าแสดงความคิดเห็น
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
 8. มีไหวพริบ, สามารถเข้าใจงานได้รวดเร็ว, ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี