Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ACCESSORIES

อุปกรณ์ที่ช่วยในการติดตั้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบไปด้วย แผ่นเหล็กครอบมุม
แผ่นเหล็กบานเกร็ดระบายอากาศ ระบบระบายอากาศความร้อนและลูกหมุน และหลังคาแผ่นใส

FLASHING

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดรอยต่อระหว่างกันสาดหรือผนังบ้าน
หลังคา ป้องกันการรั่ว หรือน้ำฝนไหลเข้าช่วงรอยต่อ

LOUVER

ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กบานเกล็ด MKS 
ติดตั้งเพื่อระบายอากาศจากภายในอาคารสู่ภายนอกอาคารให้มีประสิทธิภาพ เป็นส่วนสำคัญ ที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกเย็นสบายและเพิ่มผลผลิตการทำงานได้อย่างดีโดยมี 3 รูปแบบให้เลือกดังนี้

VENTILATOR & MONITER

ผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนรูปแบบใหม่ พร้อมแสงสว่างจากธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความเย็นสบายและแสงสว่างให้กับผู้ที่ทำงาน
ในอาคาร อีกทั้งยังเป็นการประหยัดพลังงานอีกด้วย ซึ่งสามารถติดตั้งบนโครงหลังคาทั่วไปโดยไม่ต้องทำโครงเพิ่มการติดตั้ง
ปลอดภัยด้วยระบบ Bolt & Screw โดยไม่มีงานเชื่อม จึงไม่เกิดประกายไฟในขณะติดตั้ง